رفتار قیمت سهام شرکت‌ها پس‌از عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران؛ بررسی مقایسه‌ای شرکت‌های دولتی و خصوصی

1959
تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۹۰
دانشجو: علی یاری
اساتید راهنما: خانم دکتر زمانی ـ دکتر حسین عبده تبریزی
اساتید داور: آقای دکتر بهرام‌گیری
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید