تأمین مالی پروژه‌ها

1231

این اسلایدها برای نشان دادن وجوه حقوقی مدیریت پروژه جهت تدریس در کلاس «تأمین مالی بین‌الملل»، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در آبان ۱۴۰۰ تهیه شده است.
در این اسلایدها تأمین مالی پروژه به مثابۀ تأمین مالی ساختاریافته ارائه می‌شود.
این اسلایدها را اینجا می‌توانید بیابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید