ریز برنامه‌ی جدید درس “مباحث منتخب مالی” در دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت شریف

2859

ریز برنامه‌ی جدید درس “مباحث منتخب مالی” که این ترم در دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت شریف ارائه می‌شود را در زیر بیابید.


دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که علاقه‌مند به حضور در این کلاس‌ها هستند، می‌توانند با آموزش دانشکده هماهنگ کنند و یا به آدرس دستیاران کلاس، ایمیل بزنند.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید