خلیل ملکی، سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی

2596

کتاب همایون کاتوزیان در مورد خلیل ملکی به ترجمه عبدالله کوثری توسط نشر مرکز در روزهای اخیر انتشار یافت. اولین اثری است که به طور خاص به شرح زندگی این شخصیت سیاسی معاصر می‌پردازد.

Khalil Maleki, a biography written by Homa Katouzian

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید