افته‌هایی در مدیریت مالی

4369

این کتاب جلد دوم افته‌هایی در مدیریت مالی است. در مقاله‌ی اول از این کتاب تحت‌عنوان «افته‌کاوی در مالی شرکت‌ها» نحوه‌ی مطالعه و تحلیل افته‌ها آمده است. از خوانندگان دعوت می‌شود این مقاله را قبل‌ از مطالعه و تحلیل افته‌ها بخوانند.

چارچوب موضوعی افته‌های این دفتر به چارچوب مطالب مالی شرکت‌ها محدود شده است. بنابراین مناسب است این کتاب برای تدریس در کلاس‌های «مدیریت مالی» و «مالی شرکت‌ها» به‌کار رود.

این کتاب به‌نوعی تألیف و ترجمه است. آقای عبد‌الله کوثری غیر از ویرایش کتاب، چند متن فرنگی مربوط به کتاب را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده و درواقع مؤلف مشترک کتاب تلقی می‌شوند.

حسین عبده تبریزی

میثم رادپور

مهرماه ۱۳۹۳ 


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید