کتاب الف تا ی بورس

2159

الف تا ی بورس کتابی است برای عامۀ ایرانیانی که تصمیم گرفته‌اند وارد بازار سرمایه شوند و سرمایه‌گذاری کنند. مؤلفان مطالب مفیدی گردآورده‌اند: اصطلاحاتی را که در بورس و فراتر از آن در بازار سرمایۀ ایران رایج است. مبتدیان بازار بی‌شک از خواندن این کتاب بهره‌مند می‌شوند، و مقدماتی را فرا می گیرند که به کارشان می‌آید.

الف تا ی بورس کتابی است برای عامۀ ایرانیانی که تصمیم گرفته‌اند وارد بازار سرمایه شوند و سرمایه‌گذاری کنند. مؤلفان مطالب مفیدی گردآورده‌اند: اصطلاحاتی را که در بورس و فراتر از آن در بازار سرمایۀ ایران رایج است. مبتدیان بازار بی‌شک از خواندن این کتاب بهره‌مند می‌شوند، و مقدماتی را فرا می گیرند که به کارشان می‌آید.

کتاب‌هایی باید خوانده شود که در زندگی ما تفاوت ایجاد می کند. چیزهای زیادی باعث می شود که به سراغ کتابی فنی برویم و ارزشیابی مثبتی از آن داشته باشیم: اول این‌که به عنوان خواننده از آن چیزی فرا بگیریم؛ علاقۀ ما را به موضوعاتی جلب کند؛ آن موضوعات به وضوح توصیف شود، و روایتی شفاف از مطالبی باشد که شرح می‌دهد. هر کتاب باید برخی از این ویژگی‌ها را داشته باشد تا خوب تلقی شود و در زندگی خواننده تغییر ایجاد کند.

معتقدم الف تا ی بورس از برخی معیارهایِ کتاب خوب برخوردار است: شیوۀ بیان آن قانع‌کننده است، توصیف نسبتاً روشنی دارد، بیان متعادلی دارد و مفاهیمی را به‌درستی انتقال می دهد. مؤلفان مطالبی در مورد مهم ترین اصطلاحات بازار سرمایه در اختیار تازه آمدگانِ به بازار اوراق بهادار ایران قرار می دهند؛ مطالبی که به کار آنان می‌آید و شروع خوبی برای آنان است که از این گذر به دنیای پیچیدۀ مالی وارد شوند. طبعاً  قدیمی‌های این بازار این مفاهیم را می‌دانند و از مراجعه به الف تا ی بورس بی‌نیازند.

الف تا ی بورس کتابی در حال شدن است. سال‌ها می‌تواند چاپ شود و نه تجدید چاپ. یعنی متن در هر چاپ باید بار دیگر به روز شود و اصطلاحات و مفاهیم جدید بازار به آن اضافه شود. علاقه‌مندان نورسیده به درگاه بازار سرمایۀ ایران این کتاب را دوست خواهند داشت، و حداقل در دو یا سه سال اولی که وارد بازار می‌شوند می‌توانند از رجوع به آن منتفع شوند.

توصیۀ جدی به مؤلفان آن است که نسخه مجازی کتاب را هم در اختیار خوانندگان قرار دهند و برای روز آمدی آن پیوسته بکوشند. برای مؤلفان این اثر توفیق روزافزون آرزو می‌کنم؛ امیدوارم دو مؤلف بتوانند در سال‌های پیش رو در عرصۀ «مالی شخصی» و «مقدمات ورود به بورس» آثار بیشتری تولید و چاپ کنند.

حسین عبده تبریزی

اول تیرماه ۱۴۰۰

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید