نشست بحران ارزی و رویکرد دستوری

3429

در شرایط دشوار جاری دوستان جوان از بنده خواستند در نشست زیر شرکت کنم. امیدوارم جلسه ی خوبی باشد و تشکیل آن از التهابات بکاهد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید