روزهای در راه

256

مدّتی باران و تاریکی را گوش کردم. چه لذّتی دارد از فردای نیامده نترسیدن، گوش به باران دادن، چای درست کردن، پادشاه وقت خود بودن.

 

** برگرفته از کتاب روزها در راه شاهرخ مکسوب

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید