مینیمم‌سازی ریسک سبد و بازی‌های دیفرانسیل

1736
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۲
دانشجو: فاطمه جوکار
اساتید مشاور: دکتر عبدالساده نیسی
اساتید راهنما: حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشکده اقتصاد

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید