مطالعه موردی بانک‌های ایرانی در شهر تهران

1558
تاریخ دفاع: بهمن۱۳۹۳
دانشجو: نعمتی
اساتید مشاور: دکتر عباس عرب مازار، دکتر سعید فلاح‌پور
اساتید راهنما: دکتر وحید محمودی
اساتید داور: دکتر حسین عبده تبریزی، دکتر شیرکوند
نام دانشگاه: دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید