مدل +CR

2951

در این ارائه یکی از معروف‌ترین مدل‌های ریسک اعتباری یعنی مدل +CreditRisk با فرض ثبات نرخ نکول تشریح می‌شود. فرآیند توسعۀ این مدل گام به گام ارائه می‌شود و نحوۀ استخراج تابع توزیع زیان اعتباری با مثال ساده‌ای تبیین می‌شود. شناخت تابع مولد احتمال از پیش‌نیازهای این ارائه است. اسلاید این پیش‌نیار در بخش اسلایدهای آموزشی/اسلایدهای غیرمالی/ آمار و اقتصادسنجی/ تابع مولد احتمال در دسترس است.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید