مدل لایبور آفین

2151
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۳
دانشجو: مهین نوروززاده
اساتید مشاور: دکتر حسین عبده تبریزی
اساتید راهنما: دکتر محمد جلوداری ممقانی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم ریاضی

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید