شناسایی حباب مسکن در ایران

1851
تاریخ دفاع: ۲۳ مهر ۱۳۹۳
دانشجو: محسن رجبی
اساتید مشاور: دکتر ناصر خیابانی، دکتر اسفندیار جهانگرد
اساتید راهنما: دکتر محمود ختائی
اساتید داور: دکتر حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید