سؤالات پایان ترم درس مباحث منتخب مالیِ دانشگاه صنعتی شریف – خرداد ۱۴۰۲

653

درس مباحث منتخب مالی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصادِ دانشگاه صنعتی شریف

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

خرداد ماه ۱۴۰۱

* در صورتی که از منابعی غیر از منابع بارگذاری شده استفاده می‌نمایید، آن منابع را ذکر کرده و لینک آن را برای دستیار آموزشی ارسال نمایید. در غیر این صورت، به آن بخش از پاسخ نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

۱٫ به سؤالات زیر پاسخ دهید:

a. سه ابزار اعمالِ حاکمیت شرکتی را نام ببرید.

b. صنعت خودرو را در نظر بگیرید. کدام ابزار در ایران به‌خوبی منافع سهامداران و مدیران را هم‌راستا نمی‌سازد؟ چرا؟

c. کدام ابزار در ایران مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؟ چه مزایا و معایبی دارد؟ (هرکدام یک مثال)

d. یکی از راه‌کارهایی که هزینۀ نمایندگی (Agency Cost) بین سهامداران و مدیران را کاهش می‌دهد، اخذ تسهیلات است. با فرض صفربودن نرخ مالیات و هزینه‌های ورشکستگی، توضیح دهید تحت چه شرایطی اخذ تسهیلات تأثیری بر هزینه‌های نمایندگی نخواهد داشت؟

۲٫ به سؤالات زیر پاسخ دهید:

a. اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چه مزایا و معایبی را به دنبال دارد؟

b. ویژگی‌های اوراق اجاره را توضیح دهید. آیا این ابزار را راه‌کار مناسبی برای حلّ معضل خانه‌دارشدن عامۀ مردم می‌دانید؟ توضیح دهید. روش‌های اصلی گسترش مالکیت واحدهای مسکونی کدام است؟

c. در بخش مسکن، چه عواملی بر نسبت P/R تأثیرگذارند؟ چرا این نسبت در سال‌های اخیر افزایش یافته است؟ با فرض کمرنگ‌شدن نقش ملک به عنوان طبقۀ دارایی، انتظار دارید این نسبت افزایش پیدا کند یا کاهش؟

۳٫ به سؤالات زیر پاسخ دهید:

a. سه باور نادرست دربارۀ ارزش‌گذاری را بیان کرده و شواهد نادرست‌بودن آنها را بیان کنید.

b. فرض کنید مدیر واحد ارزش‌گذاری شرکت تأمین سرمایه‌ای هستید و قصد ارزش‌گذاری سه طبقه دارایی زیر را دارید. فرایندی را به‌صورت کامل بیان کنید که برای ارزش‌گذاری هر یک از موارد‌ زیر در پیش‌می‌گیرید. هم‌چنین توضیح دهید که از چه روش‌های دیگری می‌توانستید استفاده کنید و چرا استفاده نکردید.

i. ارزشیابی یک ملک تجاری در منطقه ۲ تهران؛

ii. ارزش‌گذاری یک استارتاپ که در حال جذب سرمایه برای راند A است؛

iii. ارزش‌گذاری یک کسب‌وکار تولید پوشاک که سابقۀ ۲۰ ساله در تولید دارد و در حال بررسی پیشنهاد ادغام و تملک توسط هلدینگی شناخته‌شده است.

۴٫ به سؤالات زیر پاسخ دهید:

a. موقعیت بیمه‌های زندگی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ علت اصلی عدم‌رشد آنها را چه می‌دانید؟

b. آیا با شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و خصوصی در ایران امروز و در وضعیت جاری بازار سرمایه موافق‌اید؟ در صورت شکل‌گیری این نوع صندوق‌ها در ایران به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

i. الزامات موفقیت این صندوق‌ها کدام است؟ شرح دهید.

ii. در صورت شکل‌گیری این صندوق‌ها آیندۀ صنعت بیمه زندگی را چه می‌بینید؟ چرا؟

iii. اهمیت این صندوق‌ها برای بازار سرمایه را شرح دهید؟

حسین عبده تبریزی

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید