درس مباحث منتخب مالی (بررسی موارد خاص در مالی) دانشگاه شهید بهشتی

1680
مقطع آموزشی: کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در: دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سال تحصیلی: نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
کمک استاد: امین عظیمی راد – پارسا پورقاسم

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید