درس مباحث منتخب مالی (بررسی موارد خاص در مالی) دانشگاه صنعتی شریف

1953
مقطع آموزشی: کارشناسی ارشد
ارائه‌شده در: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
سال تحصیلی: نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
کمک استاد: امین عظیمی راد – بهراد بهروش

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید