حضور حسین عبده تبریزی در میزگردی با عنوان «فقرزدایی آموزشی واقعی، چگونه‌؟»

2119

دنیای اقتصاد در ضمیمه‌ی آخر هفته‌ی شماره‌ی ۱۷۱ روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ خود، کارایی نظام آموزشی را در ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. در میزگردی با عنوان « فقرزدایی آموزشی واقعی، چگونه‌؟» حسین عبده تبریزی، علینقی مشایخی،علی میرزاخانی، و رضا درمان به بحث پیرامون ضرورت تجدید ساختار آموزش و پرورش در ایران می‌پردازند. متن این میزگرد آشتی اقتصاد و آموزش و پرورش را در این‌جا بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید