تخمین نرخ بهینه پوشش ریسک؛ رهیافت مقایسه‌ای برای بازار کالای ایران

1822
تاریخ دفاع: اردیبهشت ۱۳۹۱
دانشجو: فرشید اسلامبولچی
اساتید مشاور: دکتر غلامرضا کشاورز حداد
اساتید راهنما: دکتر حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید