بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاران در انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

1791
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰
دانشجو: امیر شریف‌فر
اساتید مشاور: دکتر حسین عبده تبریزی
اساتید راهنما: دکتر شهریار عزیزی
نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده مدیریت و حسابداری

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید