بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس تهران

2080
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰
دانشجو: محمد علویان قوانینی
اساتید مشاور: دکتر شیوا زمانی
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
استاد ممتحن خارجی: دکتر حسین عبده تبریزی

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید