برآورد VaR و CVaR تحت مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی

2150
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰
دانشجو: ابراهیم مهرورز
اساتید مشاور: دکتر تیمور محمدی
اساتید راهنما: دکتر محمد جلودار ممقانی
اساتید داور: دکتر حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشکده اقتصاد

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید