برآورد ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی

2211
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰
دانشجو: سولماز مهاجری
اساتید مشاور: دکتر مصطفی دین‌محمدی
اساتید راهنما: دکتر محمد جلودار ممقانی
اساتید داور: دکتر حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشکده اقتصاد

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید