انتخاب سبد دینامیک با استفاده از گسترش فضای دارایی

1815
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۲
دانشجو: فاطمه موسوی
اساتید مشاور: دکتر محمد جلوداری ممقانی
اساتید راهنما: دکتر حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشکده اقتصاد
یکی از مهم‌ترین مسائلی که مؤسسات مالی در بازارهای مالی با ان روبه‌رو هستند چگونگی تخصیص ثروت به دارایی‌های متفاوت می‌باشد. نظریه سبد دارایی برای حل این مسأله اساسی به‌وجود آمده است. فعالان در بازارهای بورس همواره در تلاشند که با انتخاب سبد بهینه به حداکثر میزان سوددهی برای سرمایه موجود دست یابند. و برای رسیدن به این هدف از روش‌هایی که مطلوبیت مورد نظر را به‌دست می‌دهد استفاده می‌کنند. تشکیل سبد بهینه از جمله حیاتی‌ترین تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار در مؤسسات مالی می‌باشد. برای انتخاب سبد بهینه روش‌های مختلفی وجود دارد، به‌عنوان مثال با در نظر گرفتن واریانس بازده هر دارایی به‌عنوان ریسک آن دارایی مدل میانگین واریانس به‌دست می‌آید. با ارائه این مدل توسط مارکویتز تحولی عمیق در دانش‌های ریاضیات و مالی پدیدار شد. و بعد از آن دانشمندان با ارائه مدل‌های متفاوت در جهت بهبود مدل‌های انتخاب سبدا گام‌های بعدی را برداشتند. در این پایان‌نامه برای انتخاب سبد بهینه روشی پیشنهاد می‌کنیم که اجرای آن از مدل ایستایی مارکویتز مشکل‌تر نیست. برای این منظور فضای دارایی را چنان گسترش می‌دهیم که شامل سبدهای ساده (به‌معنی مکانیکی) بشود و سپس سبد بهینه ایستا را در محدوده این فضای دارایی توسعه یافته به‌دست می‌آوریم. روشن است که انتخاب ایستای سبد مدیریت‌شده با استراتژی دینامیک، معادل است. بنابراین می‌توان استراتژی دینامیک بهینه را به‌وسیله ترکیب ثابتی از سبدهای مدیریت‌شده به‌طور خودکار تقریب زد. دو نوع سبد مدیریت‌شده را درنظر می‌گیریم: «سبدهای شرطی» که در هر دارایی پایه مبلغی را سرمایه‌گذاری می‌کند که متناسب است با ارزش متغیرهای شرطی. «سبدهای زمان‌بندین در هر دارایی برای یک دوره و با نرخ بهره بدون ریسک در سایر دوره‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
واژگان کلیدی: بازده، تئوری سبد سرمایه‌گذاری مارکویتز، سبد شرطی، سبد زمان‌بندی، سبد بهینه، مدل اتورگرسیون

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید