ادغام و تملک در اقتصاد ایران

1531

در صبح روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹، حسین عبده تبریزی به عنوان سخنران کلیدی در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی مالی شرکت کرد. مضمون اصلی این کنفرانس ادغام و تملک در بازار سرمایۀ ایران بود. در این نشست، دکتر عبده ارائه‌ای با عنوان «نکاتی پیرامون ادغام و تملک در اقتصاد ایران» عرضه کرد. هدف این سخنرانی طرح مبانی پایه در حوزۀ ادغام و تملک برای ادامۀ بحث در پانل‌های بعدی بود. سخنران با تعاریف شروع می­کند، و آنگاه مسیر رشد شرکت‌ها را به دو حوزۀ رشد ارگانیک و رشد از طریق «ادغام و تملک» تقسیم می­کند و ویژگی‌های این دو مسیر را شرح می‌دهد. دکتر عبده پیش‌فرض‌های انتخاب استراتژی «ادغام و تملک» را شرح داده و انواع ادغام و تملک‌ها را توضیح می‌دهد. وی پس از توضیح ویژگی‌های ادغام و تملک، آماری جهانی از ادغام‌ها ارائه می‌دهد.

سخنران در بخش دیگری از سخنرانی خود انگیزه‌های بنگاه برای «ادغام و تملک» را برمی‌شمرد.

بخش بعدی بحث سخنران که در اسلایدهای او آمده به شرح هلدینگ‌ها اختصاص دارد؛ هلدینگ‌هایی که از طریق ادغام و تملک بزرگ می‌شوند. وی ضروری می‌بیند ساختارهای چندبخشی و هلدینگی حاصل از ادغام و تملک را شرح دهد. در بخش پایانی او به توضیح روش‌های تأمین مالی «ادغام و تملک» می‌نشیند؛ مزایای و معایب هلدینگ‌ها را شرح می‌دهد و نحوۀ تجدیدساختار پس از انجام ادغام را توضیح می‌دهد. در بخش پایانی سخنرانی وی انواع هم‌افزایی ناشی از ادغام و تملک و مسائل مرتبط با آن را توضیح می‌دهد. روش‌های معاملۀ شرکت‌ها از طریق نقدی، با انتشار اوراق، معاوضه سهام با اوراق بهادار و غیره نیز توضیح داده می‌شود. اسلایدهای این ارائه را اینجا بیابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید