اثر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی در ایران

1892
تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۹۲
دانشجو: امیرخادم‌ علیزاده
اساتید مشاور: دکتر حسین عبده تبریزی ـ دکتر تیمور محمدی
اساتید راهنما: دکتر مهدی تقوی
اساتید داور: دکتر سیدنورانی ـ دکتر شاپورمحمدی ـ دکتر شاکری
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشکده اقتصاد

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید