اثرات اعلام سیاست‌های پولی امریکا بر بازده قیمتی فلزات اساسی

1741
تاریخ دفاع: ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳
دانشجو: محسن بخشی‌زاده
اساتید راهنما: دکتر سیدمهدی برکچیان
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد ممتحن خارجی: دکتر حسین عبده تبریزی
بازار کالاهای اولیه به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند. فلزات اساسی به‌عنوان یکی از ماد خام ورودی در بخش صنعت و ساختمان، از هزینه‌های وارده بر اقتصاد یک کشور محسوب می‌شوند. بنابراین نوسانات و سطوح قیمتی این فلزات همواره مورد توجه سیاست‌گذاری پولی و بخش سرمایه یک کشور بوده است در این تحقیق اثرات سیاست‌های پولی فدرال رزرو امریکا بر بازده قیمتی فلزات اساسی با استفاده از دادههای روزانه و میزان تأثیر این سیاست‌ها بر بازده سهام شرکت‌هایی که با این فلزات در ارتباط هستند را با استفاده از داده‌های  درون‌روز بررسی خواهیم کرد. از قیمت قلادادهای آتی نرخ بهره بین‌بانکی برای به‌دست آوردن شوک‌های پولی استفاده شده است. هم‌چنین نحوه‌ی واکنهش قیمتی فلزات اساسی در دوران افزایش تقاضا برای این فلزات را نیز نشان خواهیم داد.
کلمات کلیدی: شوک سیاست پولی، قیمت فلزات اساسی، داده‌های درون‌روز، فدرال رزرو، کالای اولیه، سهام، تولیدکنندگان فلزات اساسی، واردات کشور چین، نوسانات قیمت فلزات اساسی

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید