خانه برچسب ها هفتۀ پژوهش و فناوری

برچسب: هفتۀ پژوهش و فناوری

نشست «اقتصاد سیاسی بازارهای مالی در ایران»

در روز شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰، حسین عبده تبریزی در نشستی به دعوت معاونت پژوهشی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه در هفتۀ...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی