177

اقتصاد و دنیای مالی پُر است از عدد و رقم. بی‌شرمانه‌ترین کار آن است که به اتکای چند عدد و آمار محدود، وضعیت را خوب یا برعکس بد نشان دهیم، در حالی‌که خودمان می‌دانیم اوضاع خوب یا برعکس بد نیست؛ کاری که سیاست‌مداران و تحلیلگران مالی به کرّات انجام می‌دهند.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید