گفت‌وگو با حسابدار

1830
همکاران مجله محترم حسابدار گفت‌وگویی با حسین عبده تبریزی انجام داده‌اند که متأسفانه بدون بازبینی و اصلاح ایشان به چاپ سپرده شده است.

آن همکاران صرفاً مطالبی را که از روی نوار پیاده کرده بودند، بدون اصلاح جملات پیاده‌سازی و چاپ کرده‌اند. غیر از لغزش‌هایی که در تبدیل گفتار به نوشتار بر این متن رفته است، فصل‌بندی‌ها نیز متأسفانه اشتباه است، و در مواردی، جملات غیرقابل فهم است. حسین عبده تبریزی متن اصلاح و ویرایش‌شده از آن گفتار (متن پیوست) تهیه کرده و برای مجله وزین حسابدار ارسال کرده است و از مجله درخواست کرده است که در فرصتی مناسب، این متن را دوباره چاپ کنند تا جایگزین متن قبلی باشد.

جهت مشاهده متن اصلاح‌شده این‌جا کلیک کنید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید