کتاب بازار آتی

3821

کتاب کوچکی در مورد قراردادهای آتی است که منتشر شده است. ناشر انتشارات بعثت است. کتاب ضمن توضیح مبانی قراردادهای آتی و قیمت گذاری آنها، چند آزمون تجربی از بازار آتی سکه را گزارش می کند. طبق توافق با ناشر، در سه ماه آینده فایل کتاب از طریق این کانال، www.finance.ir  و www.abdoh.net در دسترس خواهد بود.

علی خبیری  -حسین عبده تبریزی

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید