کتابخانه کنگره امریکا

1398

در این روزهای دشوار زندگی در فضای سربسته و کار از راه دور، به دلیل ویروس کرونا، باید فرصت کنید و سری به این کتابخانه بزنید.
https://www.loc.gov
میلیون ها کتاب، دستنوشته، نقشه، موزیک، تصویر و منابع الکترونیک در دسترس شما است. منابع فارسی بسیاری نیز در این کتابخانه یافت می شود که بویژه کار محققان ادبیات و تاریخ را آسان می کند. یادش به خیر روزهای دانشجویی که چند کیلومتر گز می کردم تا به کتابخانه بانک مرکزی برسم و با خواهش و تمنا از کتابدار بانک مجله ای را به امانت بگیرم.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید