کاربست فیزیک مالی در بازار مالی ایران

1227

این سمیناری است که روز چهارشنبه ۱۱ اسفند و پنج‌شنبه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. سخنرانی‌ها به انگلیسی برگزار می‌شود. عنوانی که برای من تعیین کرده‌اند، کاربست فیزیک مالی در بازار مالی ایران است.

متن کامل سخنرانی را می‌توانید در اینجا بیابید.

 

 

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید