چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴

1551

در روز جمعه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۳، در شهر اصفهان، حسین عبده تبریزی در گردهمایی «گروه توسعه‌ی صنعت و تجارت»، استان اصفهان حضور یافت و «چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴» به جمع ارائه نمود.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید