چاپ سوم کتاب اندیشه آزادی

1911
چاپ سوم کتاب اندیشه آزادی، نوشته استادان دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر حسین عباسی علی‌کمر توسط «دنیای اقتصاد» انتشار یافت.
اندیشه آزادی اقتصاد سیاسی ۱۰۰ ساله ایران را کوتاه ـ اما به‌گونه‌ای عمیق ـ مرور می‌کند. کتاب از نوع کتابهای مدیریتی است: در این معنا که خواندن آن برای مدیران، تکنوکرات‌ها و اهالی حرفه‌های مختلف کسب‌وکار آسان است. پیام اصلی کتاب تقویت مالکیت خصوصی در ایران است. در پیوست کتاب، دو نقد از آن نیز به خوانندگان ارائه می‌شود. خواندن این کتاب را به همه علاقه‌مندان به اقتصاد ایران قویا توصیه می‌کنیم.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید