پنجمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران

1745
در نشست تخصصی پنجمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران (یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۱) که با عنوان، «ابزارها و روش‌های تأمین مالی پیمانکاران EPCF» برگزار شد …..
در نشست تخصصی پنجمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران (یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۱) که با عنوان، «ابزارها و روش‌های تأمین مالی پیمانکاران EPCF» برگزار شد، دکتر عبده تبریزی سخنرانی کوتاهی با موضوع «تأمین مالی ساختاریافته پروژه‌ها» ارائه نمود که اسلایدهای آن را در این‌جا می‌یابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید