به نام خدا

رهبری بازار  سرمایه کاری بس دشوار است. هر روز با خود می‌گویی بهتر است بروم. همه در بورس منافع دارند؛ حتی منصف‌ترین سرمایه‌گذاران نیز گاه ناخودآگاه به سمت  منافع خود سوگیری می‌کنند. فراتر آن که در بورس  همه برای انتقاد عدد و رقم دارند. آن قدر عدد و رقم در دسترس است که حتی ناپخته‌ترین دیدگاه‌ها و نسنجیده‌ترین نقطه نظرها به آمار و گزارش‌های کمی مستند  است. دامنه ی کار بازار سرمایه آن قدر گسترده است که از هر جایش می‌شود ایرادی گرفت. و وقتی منتقد مسلحِ به عدد و رقم، مغرض هم باشد، مدیر را خسته و کلافه می‌کند.

برای موفقیتِ مدیری که در رأس  نظارت بر بازار سرمایه است، داشتن چندین ویژگی ضروری است. اول، دانش نظری و تسلط علمی بر همه‌ی زوایای فعالیت بورس. دوم، درک اهمیت کار نظارت بر بازار سرمایه و آثار گسترده‌ی آن بر اقتصاد کشور و رفاه مردم. سوم، شجاعتِ مقاومت در مقابل انبوه منافعی که در مقابلش صف می‌کشند. و بالاخره توان مدیریت عملیات گسترده‌ای که بر عهده‌ی مقام ناظر بازار سرمایه گذاشته شده است. دکتر شاپور محمدی الحق که در همه این عرصه‌ها توانمند بود و دوره‌ی مدیریت خود را با موفقیت نسبی در هر چهار حوزه به پایان برد. به علاوه، به پشتوانه جوانی، می‌توانست روزی ۱۵ ساعت از عمر خود را وقف بازار سرمایه کند.

 ویژگی دیگر بازار سرمایه در جهان و بالاخص در ایران به سیاست برمی‌گردد. اقتصاد سیاسی ایران گاه از مدیر بازار توقع معجزه دارد که در بزنگاه رویدادهای مهم سیاسی، جهت بازار را با ضرورت‌های سیاست منطبق کند. این انتظار کارِ دشوارِ مدیریتِ بازار سرمایه را طاقت فرسا می‌کند. وجهی از این توان فرسایی به ارتباط متقابل و گسترده‌ی فعالیت بازار سرمایه با سایر بخش‌های اقتصاد برمی‌گردد. هرچقدر هم که مدیر کارش را خوب انجام دهد، بازهم کم نیستند چرخه‌های معیوبی در اقتصاد که تلاشش را کم ثمر کنند. اینها همه ملال‌آور و طاقت سوزاند و با گزندی که از جانب منتقدانِ مغرضِ بازار سرمایه به مدیر می‌رسد، هر روز با خود  می‌گوید که بهتر است برود و این عذاب را تحمل نکند. بورس و کار نظارت بر بازار سرمایه ـ اگر بخواهی آن را درست انجام دهی ـ به دوی امدادی می‌ماند. باید به موقع چوب را به دونده‌ی بعدی برسانی تا از مهلکه جان سالم به در ببری. امیدواریم دونده‌ای که چوب امداد را از دکتر محمدی دریافت می‌کند، به اندازه‌ی او دونده باشد.

برای دکتر محمدی سلامتی آرزو می‌کنم و در مقام شهروند کشور از تلاش‌های صادقانه، دلسوزانه و پاکدستانه‌اش از وی صمیمانه تشکر می‌کنم. با تمام خستگی‌ها و آزردگی‌هایش، دیری نخواهد گذشت تا در مسئولیتی سنگین، بار توان‌سوز دیگری را بر دوش کشد. آنان که مسیر خدمت به مردم و کشور را برمی‌گزینند، هرگز آرام نمی‌گیرند. بزودی خواهیم دید که شاپور محمدی در سنگری دیگر رنج می‌کشد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید