پایان‌نامۀ آقای رضا قهرمانی با عنوان «طراحی الگوی حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعۀ ملی ایران»

837

رضا قهرمانی در پایان سال ۱۳۹۹ از پایان‌­نامۀ دکترای خود در گروه مدیریت مالی و بیمۀ دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران با عنوان «طراحی الگوی حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعۀ ملی ایران» دفاع کرد. دکتر وحید محمودی استاد راهنمای این تحقیق و حسین عبده تبریزی استاد مشاور آن بود. چکیدۀ این پژوهش به شرح زیر است:

 صندوق توسعۀ ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده­‌های نفتی به ثروت­‌های ماندگار، مولد و سرمایه­‌های زایندۀ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل­‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌­های نفتی تشکیل شده است. با بررسی اولیۀ این صندوق مشکلات و نقص­‌هایی در حوزه‌­های مختلف ساختار آن شناسایی می­‌شود؛ مشکلاتی که موجب خواهد شد صندوق توسعۀ ملی ایران نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور برای نسل­‌های امروز و آتی باشد.­

در این تحقیق با بررسی مباحث سرمایه­‌گذاری و حکمرانی در صندوق­‌های ثروت ملی سایر کشورها، سعی شده با لحاظ الزامات، محدودیت‌­ها و اهداف، مدل مطلوب و راه­کارهای مناسب برای صندوق توسعۀ ملی ایران ارائه شود. هدف اصلی تحقیق استفاده از تجارب سایر صندوق‌­های ثروت از دریچۀ  اصول، الزامات، راهبردها و راه­کارهای آنها، جهت دستیابی به الگوی مطلوبِ تخصیص منابع و حکمرانی برای صندوق توسعۀ ملی ایران است.

جهت­‌گیری تحقیق در این مطالعه ترکیب تحقیقات بنیادی و کاربردی و رویکرد آن استقرایی است. در این تحقیق ابتدا با مطالعه و شناخت ابعاد گوناگون صندوق توسعۀ ملی ایران و مقایسۀ آن ابعاد با صندوق‌­های ثروت ملی دیگر کشورها، شناخت کامل از ماهیت این صندوق­‌ها حاصل شد. سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن­‌کاوی پیشینه پژوهش، ابعاد، مؤلفه‌­ها، محدودیت­‌ها، و متغیرها در زمینۀ حکمرانی و تخصیص منابع بررسی شد، و مدل‌­های حکمرانی و سرمایه­‌گذاری و راه­کارهای مورد نظر استخراج شد.

نتایج حاصل از مطالعۀ تطبیقی برای صندوق توسعۀ ملی ایران پس از مصاحبه با خبرگان و کارشناسان و با تأکید بر مباحث و الزامات حکمرانی و تخصیص منابع مناسب اصلاح شد؛ در ادامه مدل و راه­کارهای نهایی ارائه شد. راه­کارهای پیشنهادی در چهار حوزۀ (ا­لف) چارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، (ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، (ج­) ساختار سرمایه­‌گذاری و (د) نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی در صندوق توسعۀ ملی ایران در بخش آخر تحقیق حاضر بیان شده است. درنهایت، ترکیب پیشنهادی سبد سرمایه­‌گذاری صندوق، با استفاده از مدل ترکیبی از تصمیم­‌گیری­‌های چندمنظوره تعیین شده است.

واژه­‌های کلیدی: صندوق توسعه ملی ایران، صندوق ثروت ملی­، حاکمیت شرکتی، و تخصیص منابع.

 

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید