پایان‌نامۀ آقای حامد منجم با عنوان «مدل تأمین منابع پایدار با تمرکز بر درآمدها و شیوه‌های تأمین مالی کارآمد (مرود مطالعه: شهرداری تهران)»

1815

چکیده: رشد روزافزون شهرنشینی، لزوم گسترش شبکۀ خدمت­‌رسانی و ارتقای سیستم مدیریت شهری را ضرورت می­‌بخشد. نیل به این مهم بدون برخورداری از منابع مالی و درآمدی کافی و پایدار ممکن نمی­‌باشد. برخورداری از منابع پایدار، امکان برنامه‌­ریزی و اجرای طراحی­‌های میان­‌مدت و بلندمدت شهری را برای مدیریت شهری فراهم می­‌آورد. طبق نظر کارشناسان، دستیابی به منابع مالی و درآمدی پایدار شهری زمانی از اهمیت مضاعف برخوردار می­‌شود که ساختار این منابع می­‌تواند نحوۀ توسعۀ آتی شهر را به شکل پایداری تعیین کند. وابستگی منابع مالی و درآمدی شهرداری­‌های کشور و به‌­ویژه شهرداری تهران به درآمدهای مرتبط با مسائل شهرسازی، باعث شده تا رکود و یا رونق بازار مسکن، به‌­شدت میزان منابع و درآمدهای کسب­‌شدۀ شهرداری تهران را تحت تأثیر قرار داده و زمینه­‌ساز نوعی کژرفتاری در خصوص مدیریت منابع و مصارف گردد .

این پژوهش روش «آمیخته» را به منظور طراحی مدل تأمین منابع پایدار شهرداری با تمرکز بر درآمدها و شیوه‌­های تأمین منابع مالی کارآمد به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش طراحی و پیشنهاد مدلی اجرایی برای تأمین منابع پایدار در شرایط کنونی کشور است که از آن طریق منابع جدید مالی و درآمدی با کارایی بالا برای شهرداری تهران به طور خاص و سایر شهرداری­های کلان شهرهای کشور شنا­سایی گردد. در این تحقیق، مطالعات کتابخانه‌­ای و اسنادی در خصوص ادبیات موضوع انجام شد . سپس، به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش و حصول هدف اصلی با خبرگان مصاحبه شده و بر پایه ا صل اشباع نظری، شاخص‌­های پایداری و امکان­‌پذیری هر منبع درآمدی یا تأمین مالی با استفاده از تحلیل تم استخراج گردیده است. در ادامه با بهره­‌گیری از روش دلفی، در خصوص شاخص­‌های اولیۀ پایداری و امکان­‌پذیری اطمینان حاصل و نهایی شد .

نهایتأ میزان پایداری و امکان‌پذیری کلیه منابع مالی و درآمدی احصا شد. پس از این مرحله، منابع سابق و جدید با روش‌ تاپسیس محاسبه و مدل تأمین منابع پایدار شهرداری‌ ‌با تمرکز بر درآمدها و شیوه‌های تأمین منابع مالی کارآمد ارائه ‌شد. در بخش پایانی، محقق به بررسی وضعیت منابع و مصارف شهرداری تهران در سنوات اخیر پرداخته و روند آتی منابع و مصارف را پیش‌بینی کرده است. هم­چنین، در فرایند تحقیق امکان بازنگری و اعمال اصلاحات در خصوص ارتقای پایداری و امکان‌پذیری برخی از منابع مالی و درآمدی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، نتایج مربوط به هر بخش و پیشنهادات مستخرج از پژوهش در ارتباط با موضوع ارائه گردید.

واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، درآمدهای پایدار، تأمین مالی پایدار، مدل، شهر تهران، شهرداری.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید