پایان‌نامه آقای مهدی باغ میرانی با عنوان «تضاد و منافع در فرآیند خصوصی»

1743

در روز یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰، آقای مهدی باغ میرانی، دانشجوی MBA شریف در دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد از پایاننامه‌ی خود با عنوان «تضاد منافع در فرایند خصوصی‌سازی» دفاع کرد. حسین عبده تبریزی استاد داور پایان‌نامه در این نشست شرکت کرد.

چکیده این پایان‌نامه را در زیر بخوانید:


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید