پاسخ به مطالبات با «بازی نشانه‌ها»

515

روزنامۀ دنیای اقتصاد

شمارۀ ۵۵۸۷، ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

پاسخ به مطالبات با «بازی نشانه‌ها»

در این نشست که در روز ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ در محل روزنامۀ دنیای اقتصاد تشکیل شد حسین عبده تبریزی به اتفاق دکتر احمد زیدآبادی و دکتر محمد فاضلی در مورد ریشه‌های اعتراضات و عوامل مختلف منجر به نارضایتی شهروندان صحبت کردند. عبده تبریزی در مورد جنبه‌های اقتصادی این اعتراضات صحبت کرد و خاطر نشان کرد که بی‌شک بخشی از این سطح از نارضایتی که در اعتراضات به نمایش گذاشته شده،  متأثر و ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه است. متن کامل این گفت‌وگو را در اینجا بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید