ویژه‌نامه‌ی روزنامه‌ی اقتصادی شرق به بهانه‌ی دومین کنفرانس ملی توسعه و عدالت آموزشی

2393

در این ضمیمه‌ی روزنامه‌ی شرق، گزارشی از اقدامات سازمان نهاد و توسعه‌ی عدالت آموزشی را می‌خوانید. نویسندگان و هنرمندان از طیف‌های سیاسی مختلف در مورد توسعه‌ی آموزشی و نیز عدالت آموزش مطلب نوشته‌اند، و هر کدام از زاویه‌ی تخصص خود موضوع را دنبال کرده‌اند. حسین عبده تبریزی نیز از حوزه‌ی مالی به مسئله‌ی مدرسه‌ی بودجه محور پرداخته است. این مقاله و مجموعه‌ی ضمیمه را در این لینک می‌یابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید