ویراست سوم کتاب «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها»

708

ویرایش سوم کتاب «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها» به قلم حسین عبده تبریزی در این‌جا ارائه شده است. بخش عمده‌ی افته‌های این ویرایش جدید و فارسی است، و به‌تدریج بر تعداد افته‌های فارسی در متن افزوده خواهد شد.

افته‌های این ویرایش در ۱۲ فصل طبقه‌بندی موضوعی شده است که ملاحظه می‌فرمایید. در مقدمه‌ی کتاب نیز شیوه‌ی تحلیل افته‌ها معرفی شده است.

دانلود کتاب

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید