همایش تخصصی-کاربردی صنعت بیمه

1619
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی

در روز یک‌شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، حسین عبده تبریزی در همایش تخصصی-کاربردی صنعت بیمه که در محل سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد، شرکت کرد و سخنرانی‌ای با عنوان “ضروت شفافیت در عرصه‌ی صنعت بیمه” ارائه داد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید