هفدهمین همایش‌ سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در ایران

1622

در روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶، حسین عبده تبریزی در هفدهمین همایش‌ سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در ایران در محل مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی شرکت کرد و سخنرانی با عنوان “سیاست‌های بهینه‌ی عرضه‌ی زمین” ارائه کرد. وی توضیح داد که سیاست‌گذاری در زمین شهری مجموعه سیاست‌هایی است که در سه بعد مالکیت، ارزش و کاربری اتخاذ می‌شود.

اسلایدهای این سخنرانی را در این‌جا بیابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید