میزگرد حسابرسان و بورس

1642

در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳، حسین عبده تبریزی در سمینار جامعه‌ی حسابداران رسمی شرکت کرد و میزگرد حسابرسان و بورس را اداره نمود. در این میزگرد رابطه‌ی متقابل بورس و حسابرسان مورد بررسی قرار گرفت. دکتر عربی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار و آقایان مشیرزاده، پورمعمار، جهانبانی، و حاجیان به‌نمایندگی از حسابرسان اعلام نظر کردند. بحث رتبه‌بندی حسابرسان بحث داغ جلسه بود. به‌ویژه آقای حاجیان معتقد بود سازمان حق تعیین حسابرسان معتمد را ندارد. آقایان عربی و پورمعمار مواضع مقابل را داشتند. به‌علاوه، آقای عربی معتقد بود سازمان آماده است به‌محض رتبه‌بندی حسابرسان از طرف جامعه، کار را به آنان واگذار کند. آقای جهانبانی در مورد دستورالعمل رابطه‌ی بورس و حسابداران مشکل داشت و تغییرات داده‌شده را نادرست می‌دانست. به‌علاوه، عمده‌ی حسابرسان حاضر در پانل، با تغییرات داده‌شده در اساسنامه‌ی جامعه مخالف بودند.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید