میزگرد اقتصادی (انتشار اوراق مشارکت طبق قانون بودجه، سال ۱۳۷۶)

2887

دقایقی از برنامه‌ی تلویزیونی سال ۱۳۷۶ که در آن انتشار اوراق مشارکت طبق قانون بودجه بحث می‌شود. در آن زمان آقای دکتر شیبانی هنوز رییس کل بانک مرکزی نشده بودند و دبیرکل بودند؛ با چهره‌های جوانتری از دکتر نیلی، دکتر جلالی نایینی، آقای فاطمی‌زاده و این‌جانب. آقای فاطمی‌زاده هنوز در مقام مشاور در وزارت اقتصاد خدمت می‌کنند. استاد علیمدد نیز که به رحمت خدا رفته‌اند.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید