موقعیت توسعه در ایران

248
مجید توسلی‌رکن‌آبادی، مدرک کارشناسی تا دکترای خود را در رشته‌ی علوم‌ سیاسی از دانشگاه امام صادق اخذ کرده است. او ‏هم‌اکنون دانشیار علوم سیاسی، دانشکده‌ی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. ‏توسلی‌رکن‌آبادی پیش از آن ریاست دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه را عهده‌دار بود.
از وی مقالات متعددی در ‏حوزه‌ی جامعه‌شناسی سیاسی منتشر شده است. همچنین‏ کتاب «درآمدی بر مناظره لیبرال‌ها و جماعت‌گرایان در فلسفه ‏سیاسی معاصر» نیز با قلم توسلی‌رکن‌آبادی ازسوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۹ به چاپ ‏رسیده است.
علی سرزعیم، دو‌ره‌ی کارشناسی مهندسی مکانیک را در دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی را از ‏مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی و دکتری اقتصاد را در دانشگاه میلان گذرانده است. سرزعیم تا ‏اردیبهشت ۱۴۰۲، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. او همچنین مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های ‏استراتژیک و مدیر بخش اقتصادی شبکه‌ی مطالعات سیاست‌گذاری عمومی نیز بود و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ معاونت امور ‏اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در کارنامه‌ خود دارد. از سرزعیم کتاب‌های متعددی به چاپ ‏رسیده است که از آن میان می‌توان به به دو کتاب ‏«اقتصاد برای همه» ‏و ‏«پوپولیسم ایرانی» ‏اشاره کرد. کتاب او با عنوان ‌‏«اقتصاد برای همه» که بیان‌کننده مفاهیم اقتصادی برای مخاطبان عام است، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته ‌است. ‏همچنین او کتابی با عنوان «پوپولیسم ایرانی» هم درباره‌ی دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و پیامدهای ‏سیاست‌های اقتصادی او نوشته ‌است.
ویدیوی این نشست را اینجا ببینید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید