مقدمه‌ای بر امور مالی شرکت‌ها، بازارهای مالی و رسالت مدیر مالی

1640
این ارائه به‌طور مختصر به ترکیب عتاصر اصلی محیط داخلی و خارجی شرکت‌ها می‌پردازد. نقش مدیر مالی در تأمین منابع مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌ تعارض بالقوۀ بین ترجیحات سرمایه‌گذاران شرکت‌ها اشاره می‌شود و در نهایت راهکار بازار مالی برای حل این تعارض تشریح می‌شود.
تاریخ آخرین ویراست : ۸۸/۰۸/۱۲

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید