معوقه‌های بانکی و تنگنای اعتباری

1795

در صبح روز دوشنبه هشتم آذر ۱۳۹۳، حسین عبده تبریزی در کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی تهران مطالبی با عنوان «معوقه‌های بانکی و تنگنای اعتباری» به اعضای کمیسیون ارائه نمود. در این ارائه بر تلاطم، نرخ رشد فعالیت‌های بانکی اشاره شد، و نمونه‌هایی از نرخ‌های واقعی معوق‌های نظام بانکی عرضه شد؛ تلاش شد این نمونه‌ها با ارقام منتشره مقایسه شود.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید