مصاحبه با ویژه‌نامه اطلاعات ۱۴۰۲

945

بعد از گٰذشت سال‌ها، در اسفندماه ۱۴۰۱ فرصتی دست داد تا با روزنامه اطلاعات مصاحبه کنم. بعد از فوت آقای دعایی گرامی، حال مدیریت جدیدی بر این کمپانی انتشاراتی حاکم شده که می‌کوشد در شرایط سیاسی اجتماعی جدید، نقشی مؤثر ایفا کند. باشد که این خواست، واقعیت بیرونی پیدا کند.

طبق معمول، انتخاب تیتر از من نیست، و از روزنامه است.

متن مصاحبه را در اینجا می‌توانید بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید